Learning Curve and Complications of Unilateral Biportal Endoscopy: Cumulative Sum and Risk-Adjusted Cumulative Sum Analysis
Jinchao Xu, Dong Wang, Jidan Liu, Chengyue Zhu, Jianhang Bao, Wenshuo Gao, Wei Zhang, Hao Pan
Neurospine. 2022;19(3):792-804.   Published online 2022 Aug 15     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2143116.558
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Unilateral biportal endoscopic lumbar interbody fusion enhanced the recovery of patients with the lumbar degenerative disease compared with the conventional posterior procedures: A systematic review and meta-analysis
Honghao Yang, Fengqi Cheng, Yong Hai, Yuzeng Liu, Aixing Pan
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical comparison of percutaneous transforaminal endoscopic discectomy and unilateral biportal endoscopic discectomy for single-level lumbar disc herniation
Xiaokang Cheng, Beixi Bao, Yuxuan Wu, Yuanpei Cheng, Chunyang Xu, Yang Ye, Chentao Dou, Bin Chen, Hui Yan, Jiaguang Tang
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Unilateral Biportal Endoscopic Discectomy versus Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-analysis
Dingwen He, Xigao Cheng, Sikuan Zheng, Jianjian Deng, Jian Cao, Tianlong Wu, Yanjie Xu
World Neurosurgery.2023;[Epub]     CrossRef