A PET/CT-based Morphometric Study of Spinal Canal in Korean Young Adults: Anteroposterior Diameter from Cervical Vertebra to Sacrum
Moo Sung Kang, Jeong Yoon Park, Dong Kyu Chin, Kyung Hyun Kim, Sung Uk Kuh, Keun Su Kim, Yong Eun Cho
Korean J Spine. 2012;9(3):165-169.   Published online 2012 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.14245/kjs.2012.9.3.165
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Natural history of spinal cord arteriovenous shunts: an observational study
Jia-Xing Yu, Tao Hong, Timo Krings, Chuan He, Ming Ye, Li-Yong Sun, Xiao-Dong Zhai, Si-Shi Xiang, Yong-Jie Ma, Li-Song Bian, Jian Ren, Peng-Yu Tao, Jing-Wei Li, Fan Yang, Gui-Lin Li, Feng Ling, Hong-Qi Zhang
Brain.2019; 142(8): 2265.     CrossRef
Biometrics of the Cervical Spinal Canal and Cord by Computer Tomography in Togo
Abdoulatif Amadou, Lantam Sonhaye, Kossivi Apetse, Komlan Amoussou, Mazamaesso Tchaou, Bidamin N’timon, Kahabilou Atsa Agbangba, Gani Watara, Komlavi Adjenou
Open Journal of Radiology.2017; 07(01): 45.     CrossRef