A Radiological Study of the Association of Facet Joint Tropism and Facet Angulation With Degenerative Spondylolisthesis
Ravi Ranjan Rai, Yash Shah, Siddharth Shah, Nigil Sadanandan Palliyil, Samir Dalvie
Neurospine. 2019;16(4):742-747.   Published online 2019 Jan 16     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.1836232.116
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Specific foraminal changes originate from degenerative spondylolisthesis on computed tomographic images
Cheng Su, Xiaoyang Liu, Yuandong Shao, Wenchao Wang, Guihe Yang, Jianmin Sun, Xingang Cui
European Spine Journal.2023; 32(3): 1077.     CrossRef
A Systematic Review and Meta-Analysis of the Facet Joint Orientation and Its Effect on the Lumbar
Zhirui Zheng, Youqiang Wang, Tong Wang, Yue Wu, Yuhui Li, Rahim Khan
Journal of Healthcare Engineering.2022; 2022: 1.     CrossRef
Quantitative Radiological Characteristics of the Facet Joints in Patients with Lumbar Foraminal Stenosis
Aobo Wang, Tianyi Wang, Lei Zang, Shuo Yuan, Ning Fan, Peng Du, Qichao Wu
Journal of Pain Research.2022; Volume 15: 2363.     CrossRef
Facet Tropism in Lumbar Spine and Cervical Spine: A Systematic Review and Meta-Analysis
Kanwaljeet Garg, Ankita Aggarwal
World Neurosurgery.2021; 147: 47.     CrossRef
What Causes the Discrepancy between Quantitative Computed Tomography and Dual Energy X-Ray Absorptiometry?
Hong Yoon, Jung-Ho Kim, Dal-Sung Ryu, Seung-Hwan Yoon
The Nerve.2021; 7(2): 64.     CrossRef
Associations between facet tropism and vertebral rotation in patients with degenerative lumbar disease
Yachao Ma, Peipei Huang, Zhipeng Tu, Zhou Yao, Zhe Wang, Zhuojing Luo, Xueyu Hu
European Journal of Medical Research.2021;[Epub]     CrossRef
Lumbar Vertebral Endplate Defects on Magnetic Resonance Imaging in Degenerative Spondylolisthesis: Novel Classification, Characteristics, and Correlative Factor Analysis
Ruoyu Li, Zhiwei Wang, Lei Ma, Dalong Yang, Dongxiao Xie, Botong Zhang, Wenyuan Ding
World Neurosurgery.2020; 141: e423.     CrossRef
The Risk Factors of Early and Late-Onset Adjacent Segment Degeneration after Thoracolumbar Fusion Surgery
Dong-Whee Kim, Jung-Ho Kim, Dal-Sung Ryu, Seung-Hwan Yoon
The Nerve.2020; 6(2): 66.     CrossRef