PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Neurospine10.14245/ns.2040166.060202017Suppl 1S81-S87Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy for L5–S1 Disc Herniation With High Iliac Crest: Technical Note and Preliminary SeriesKuo-Tai Chen, Sung-Tai Wei, Chun Tseng, Su-Wei Ou, Li-Wei Sun, Chien-Min Chenhttp://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040166-060.pdf, http://e-neurospine.org/journal/view.php?doi=10.14245/ns.2040166.060, http://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040166-060.pdf
The Spine Journal10.1016/j.spinee.2020.05.1742020209S34-S3571. Can the novel lumboiliac triangle technique based on biplane oblique fluoroscopy facilitate transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy for patients with L5-S1 disc herniation combined with high iliac crest? A case-control study of 100 patientsJun-Song Yang, Peng Liu, Tuan-Jiang Liu, Ding-Jun Haohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1529943020303958?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1529943020303958?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-52606/v12020Comparison of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy and Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Revision Surgery for the Recurrent Lumbar Disc Herniation After Percutaneous Endoscopic Lumbar DiscectomyAnqi Wang, Zhengrong Yuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-52606/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-52606/v1.html
Clinical Neurology and Neurosurgery10.1016/j.clineuro.2020.1060872020197106087Treatment of high-iliac-crest L5-S1 lumbar disc herniation via a transverse process endoscopic transforaminal approachZuowei Wang, Zan Chen, Hao Wu, Xingwen Wang, Kai Wang, Wanru Duan, Jian Guan, Zhenlei Liu, Fengzeng Jianhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0303846720304303?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0303846720304303?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-20662/v12020Comparison of Conventional Fenestration Discectomy Versus Percutaneous Transforaminal Endoscopic Discectomy for Treating Lumbar Disc HerniationQuanyi Li, yongchun zhouhttps://www.researchsquare.com/article/rs-20662/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-20662/v1.html
The Nerve10.21129/nerve.2016.2.2.2620162226-32Extreme Lateral Endoscopic Transforaminal Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation in Young PatientsJaesung Han, Inbo Hanhttp://thenerve.net/upload/pdf/nerve-2016-2-2-26.pdf, http://thenerve.net/journal/view.php?doi=10.21129/nerve.2016.2.2.26
10.21203/rs.3.rs-35700/v12020Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy ameliorates postoperative reactive pain in patients with lumbar disc herniationJUN LI, YANG LI, Deguo Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-35700/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-35700/v1.html
10.21203/rs.3.rs-35700/v22020Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy ameliorates postoperative reactive pain in patients with lumbar disc herniationJUN LI, YANG LI, Deguo Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-35700/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-35700/v2.html
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2018.07.1462018120e72-e79Comparison Between Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy and Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Lumbar Disc Herniation with Biradicular SymptomsChao Liu, Yue Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018316243?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018316243?httpAccept=text/plain
Clinical Neurology and Neurosurgery10.1016/j.clineuro.2018.10.017201917619-24Percutaneous endoscopic lumbar discectomy and minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion for massive lumbar disc herniationChao Liu, Yue Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S030384671830427X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S030384671830427X?httpAccept=text/plain