PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Neurospine10.14245/ns.2040166.083202017Suppl 1S74-S80Posterior Endoscopic Cervical Decompression: Review and Technical NoteChao Zhang, Junlong Wu, Wenjie Zheng, Changing Li, Yue Zhouhttp://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040166-083.pdf, http://e-neurospine.org/journal/view.php?doi=10.14245/ns.2040166.083, http://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040166-083.pdf
10.21203/rs.3.rs-78852/v12020A Long-Term Control Study of the Treatment of Cervical Radiculopathy by Percutaneous Endoscopic Posterior Cervical Discectomy and Anterior Cervical Decompression, Bone Graft Fusion and Internal FixationXiaodong Huang, Weiheng Wang, Qingxi Meng, Jiangming Yu, Xiaojian Yehttps://www.researchsquare.com/article/rs-78852/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-78852/v1.html
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2018.12.1802019124350-357Posterior Percutaneous Full-Endoscopic Cervical Laminectomy and Decompression for Cervical Stenosis with Myelopathy: A Technical NoteYongpeng Lin, Siyuan Rao, Yongjin Li, Shuai Zhao, Bolai Chenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019300518?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019300518?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-16241/v12020Percutaneous endoscopic posterior lumbar interbody fusion(PEPLIF): technical noteLiming He, Haoyu Feng, Xun Ma, Qiang Chang, Jianjun Chang, Lin Sunhttps://www.researchsquare.com/article/rs-16241/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-16241/v1.html
BMC Musculoskeletal Disorders10.1186/s12891-020-03313-22020211A comparison study of posterior cervical percutaneous endoscopic ventral bony decompression and simple dorsal decompression treatment in cervical spondylotic radiculopathy caused by cervical foraminal and/or lateral spinal stenosis: a clinical retrospective studyYuexin Tong, Zhangheng Huang, Chuan Hu, Zhiyi Fan, Fucheng Bian, Fengkai Yang, Chengliang Zhaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-020-03313-2.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12891-020-03313-2/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-020-03313-2.pdf
10.21203/rs.2.21246/v22020Comparative Evaluation of Posterior Percutaneous Endoscopic Cervical Discectomy Using 3.7mm Endoscopic and 6.9mm Endoscopic for Cervical Disc Herniation: a retrospective comparative cohort study.Tong Yu, Jiu-Ping Wu, Jun Zhang, Hai-Chi Yu, Qinyi Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-11841/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-11841/v2.html
10.21203/rs.2.21246/v32020Comparative Evaluation of Posterior Percutaneous Endoscopic Cervical Discectomy Using 3.7mm Endoscopic and 6.9mm Endoscopic for Cervical Disc Herniation: a retrospective comparative cohort study. Tong Yu, Jiu-Ping Wu, Jun Zhang, Hai-Chi Yu, Qinyi Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-11841/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-11841/v3.html
Neurospine10.14245/ns.2040160.080202017Suppl 1S34-S43Lumbar Endoscopic Bony and Soft Tissue Decompression With the Hybridized Inside-Out Approach: A Review And Technical NoteKai-Uwe Lewandrowski, Anthony Yeunghttp://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040160-080.pdf, http://e-neurospine.org/journal/view.php?doi=10.14245/ns.2040160.080, http://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040160-080.pdf
10.21203/rs.2.17092/v12019Effectiveness of posterior percutaneous full-endoscopic cervical foraminotomy for cervical osseous foraminal stenosisZihan Zhang, Qian Du, Jun Ao, Jianpu Qin, WenBo Liaohttps://www.researchsquare.com/article/rs-7726/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-7726/v1.html
10.21203/rs.2.21687/v12020Staged surgical strategy of symptomatic lumbar adjacent-segment degeneration: full-endoscopic decompression versus extended posterior interbody fusionTong Li, Bin Zhu, Xiaoguang Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-12269/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-12269/v1.html